Kim jesteśmy:

Administratorem danych osobowych jest ELECTRO-LED SP. Z O.O. ul. Aleja Wojska Polskiego 48A, 18-300 Zambrów , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Białystok, pod numerem KRS 361073344 będąca operatorem strony internetowej waszcz.uk (http://waszcz.uk)

Kontakt:
Telefon: 883 – 995 – 456

Jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo:

Dane jakie zbieramy od Ciebie to:

a) imię
b) adres email
c) nr. telefonu

Wszelkie dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu przygotowania jednorazowej oferty handlowej. Po przesłąniu oferty handlowej dane są kasowane w ciągu 30 dni. Chyba że oferta dojdzie do realizacji, wtedy dane są trzymane zgodnie z obowiązującym prawem skarbowym to jest okrez przechowywania dokumentacji finansowo księgowej (wystawienie rachunku lub faktury)

Komu przekazujemy Twoje dane:

Twoje dane nie są nikomu przekazywane. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Jak zabezpieczone są Twoje dane:

Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania i zapewnieniu redundancji pamięci.

Twoje PRAWA:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.